Genel Müdür

Genel Müdür

Serhat Teber

Teber Yatırım Genel Müdürü

Azim ve kararlılık ,başarılar getiriyor;
Bugünler ve yarınlar için yüksek kalite ve modern teknolojileri kullanarak ticari ve sosyal çevremize faydalı işler yapıyoruz
Kurumsal sosyal sorumluluk ve yardımlaşma bilinci ile sosyal, kültürel, sportif alanlarda destekler vererek öncü ve lider olma yarışındayız.
Tüm çalışanlarımız ve alt yüklenicilerimizle, işlevsellik kazanmış, yüksek kalite değeri ve güveni öncelikli değerlerimiz olarak görüyoruz.
Kendimizi topluma ve müşterilerimize karşı sorumlu hissediyor , bu nedenle her projemizde tecrübelerimizi, heyecanımızla birleştirerek; en iyiye ulaşmayı arzuluyoruz.
Hassasiyet ve değerlerimizi yitirmeden, yenilenerek, modern çağın anlayışına uygun projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Yetişkin insan gücünü istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanıyoruz
Tüm hizmet ve projelerimizde  adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara , ahlak kurallarına , üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine  uymaktır.
Bizlere güvenen ve başarımızda pay sahibi olan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.
Sevgi ve saygılarımla…  Serhat TEBER