Kurumsal Değerlerimiz

Kurumsal Değerlerimiz

Teber Yatırım, tüm seviyelerdeki davranışların ve kararların, şirketimiz temel değerleri ve iş ilkeleriyle tamamen aynı doğrultuda olduğu bir kültürü güçlü tutmak için çalışıyoruz.

Teber Yatırım çalışanları; gerekli politikaları, standartları ve prosedürleri uygular ve Kurumsal Kalite, ÇGS (Çevre, Güvenlik ve Sağlık) ve İK (İnsan Kaynakları) departmanlarının desteğiyle, gündelik işlemlerdeki gereksinimleri de bunların içerisine katar.

Liderlerimiz, kendi davranış tarzları sayesinde doğru örnek teşkil ederek, önemli bir rol oynarlar. Ayrıca; tüm iş planlarının ve faaliyetlerinin sorumlu, güvenli ve şirket politikaları ile uyumlu bir şekilde üstlenildiği net beklentiyi de sergilerler.

Şirket geneli iş yürütme kurallarımız, personelin vizyonumuzu ve değerlerimizi pratiğe geçirmesine yardımcı olur. Bu kurallar Teber Yatırım çalışanları için temel kuralları, standartları ve davranışları tanımlar ve onları mevcut kaynaklara ve desteğe yönlendirir.