10 Değerimiz

10 Değerimiz

TEBER YATIRIM

Tüm değerlerini 10 ana prensip üzerine kurgulamış ve kabul etmiştir. işimizin gereklerini yerine getirirken, sistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iş arkadaşlarımızın verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul eder ve şirketimizin kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketi şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız.

1- Sahiplenme
İşimizin gereklerini yerine getirirken, sistemlerin korunması, geliştirilmesi ve iş arkadaşlarımızın verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul eder ve şirketimizin kaynaklarını özenli ve etkin kullanıp, her hareketi şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız.

2- Takım Çalışması
Takım çalışmasını benimseyip farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda bir katma değer olarak görürüz. Bu anlayışı da süreç odaklı yaklaşımlar çerçevesinde ve şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye çalışırız. Tüm şirket çalışanlarının hedefi, yöneticilerinin ve paydaşlarımızın enerjisini birleştirerek, iletişime açık, sorumluluklarının bilincinde bir bütün halinde sorunlara ortak çözüm üretmektir.

3- Profesyönellik
Şirketin çalışma standartlarına uygun olarak, iş kurallarını, iş ahlakını ve disiplinini ön planda tutarak tüm şirket çalışanlarının işe ve diğer insanlara karşı tutumlarını gözden geçirerek müşterilerimizle daha iyi olmaktır.

4- Açıklık ve şeffaflık
Yatırımcılarımız ve müşterilerimizin bizleri daha iyi tanıyıp güven duyabilmeleri için; düzenli, karşılaştırılabilir, zamanında ve güvenilir bilgi paylaşımı sağlanmaktadır.

5- Yaratıcılık
Bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri kullanırken, ulaştığımız her noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve elde ettiğimiz sonuçları sorgulayarak, alternatif üreterek, farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri yorumlayarak, alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.

6- Esneklik
Dünya’da gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklardan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte dünyayı da değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız.

7- Kendini Geliştirebilme
Öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak, kişisel araştırma ve çabalarımızla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak geliştirir ve uygularız.

8-Zamanındalık
Yapılması gereken işleri verdiğimiz söze ve taahhütlerimize uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde yaparız.

9- İnisiyatif Kullanabilme
Her bir çalışanın kendi işini yaparken en doğru kararları verebileceğine ve en doğru yolu bulacağını bilir, bunu geliştirmek için destekleriz.

10- Liderlik
Tüm çalışanlarımız, takım çalışması çerçevesi içinde, kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz.

“Başarmak için her zaman daha iyi olanı arzulamalıyız .” S.TEBER