Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001: belgesine sahip olan Teber Yatırım, ‘ nın yaptığı  tüm faaliyetler çevre ile ilgili yönetmeliklere uygundur. 
Kuruluşumuz; ürün ve hizmet gerçekleştirme proses ve faaliyetlerinin tüm aşamalarını çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelişme içinde gerçekleştirmeyi temel ilke olarak hedeflemiştir. 
Bu doğrultuda çevrenin korunmasına yönelik gösterdiği tüm gayreti ve  ilişkilerini ahlaki değerlerin ışığında,resmi mercilerle iş birliği yaparak , toplumla iletişim içindedir.
Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişmesini sağlamak ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutarak ele alınan her projede çevreye olan etkileri tespit ederek , varsa olumsuz etkiler önlenmektedir.
Çevre yönetim sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımı,doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerinde atık ve artıkların azaltılmasını  geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasına  ,her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemi’nin sürekli gelişmesini sağlamak tır.