İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Teber Yatırım, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. .
Bu doğrultuda ; Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamaktır.
Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak, İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak, kamu , özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmaktır. 
 Ayrıca; tüm personelimizin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri gerçekleştirilmekte ve bu sayede, onların sağlıklı ve çevreye duyarlı birer fert olmaları hedeflenmektedir.